AMOS Software
Elektronick obchodvyhledatMapa strnekEngllish pages
< Produkty < Adobe < Adobe Acrobat 9 - tips & tricks
Adobe Acrobat 9 - datové schránky a PDF

Články tips & tricks
Datové schránky a PDF
Práce s formuláři
Download
Zkušební verze|update
Adobe Reader zdarma
Vývojové nástroje

Multischranka.cz - Datové schránky České pošty

Zákon 300/2008 Sbírky posunul naší republiku na špičku v elektronizaci komunikace státní správy a otevřel diskuze na téma datových schránek. Každé právnické osobě bude zřízena datová schránka, do které bude od státní správy dostávat úřední dopisy. Podstatnou částí tohoto doručování je zákonem daná povinnost tyto datové schránky vybírat, jinak bude korespondence považována po deseti dnech ode dne doručení do schránky za převzatou. Pojďme se ale na komunikaci pomocí datových schránek podívat z hlediska posílaného dokumentu, nebo přesněji elektronického dokumentu.

Jak systém datových schránek funguje?

Do datových schránek putují datové zprávy. Datová zpráva se skládá z elektronické obálky, která obsahuje informace o odesílateli a příjemci zprávy a další popisná data. Stejně jako v ne-elektronickém světě je uvnitř obálky vlastní posílaný dokument. V elektronickém světě je tento dokument ve formě počítačového souboru. Vraťme se k dopisu v papírové podobě, který každý zná. Papírový úřední dokument je opatřený datem, podpisem a razítkem. Tuto formu každý z nás vnímá jako důvěryhodnou, z razítka a podpisu mohu identifikovat autora dokumentu, uvedený datum beru jako datum vzniku dokumentu. Když obdržím papírový dokument, mohu se s ním prokázat u dalších institucí, mohu ho předat kolegům ke zpracování a podobně. Dokument se nemění.

Jak to ale funguje v elektronické podobě?

Jaké existují možnosti zajištění zmiňované důvěryhodnosti elektronického dokumentu? Vždyť asi každý má zkušenost, že pokud obdrží emailem elektronický dokument, často ve formátu Microsoft Word, tak může dokument otevřít a cokoliv v něm změnit. Nebo se setkal se situací, že v počítači není nainstalovaná aplikace potřebná pro otevření a zobrazení souboru.

U elektronického dokumentu potřebujeme tedy zajistit stejné vlastnosti jako u dokumentu papírového - neměnnost obsahu, určení autora a určení času vzniku dokumentu. Tady se nabízí formát Adobe PDF, který je schopen tyto vlastnosti zajistit. Formát, který je rozšířený na internetu právě pro svojí schopnost zaručit jednotnost vzhledu dokumentu, tak jak dokument vytvořil autor, a jeho snadné zobrazení díky aplikaci Adobe Reader na různých počítačích. Pokud tedy chceme poslat v datové zprávě dokument a mít jistotu, že dokument se adresátovi zobrazí tak, jak jsme ho vytvořili, a že adresát například nechtěně dokument neupraví, pak formát Adobe PDF je vhodnou variantou. Přitom způsob práce, způsob vzniku dokumentu, se shoduje se způsobem vzniku papírového dokumentu - vytvořím dokument v textovém editoru nebo jiné aplikaci a místo vytištění na papír, vytisknu dokument do souboru PDF. Výsledný dokument vložím do datové zprávy a odešlu.

Použitím formátu Adobe PDF zajistím zobrazení dokumentu u adresáta, tak jak jsem ho vytvořil. Pokud chci zcela zajistit originalitu dokumentu a zajistit i jednoznačné určení autora dokumentu, pak použiji digitální podpis. To je obdoba podpisu papírového dokumentu. Práci s podpisem má dvě části: podepsání dokumentu a ověření podpisu v podepsaném dokumentu.

Popišme si, jak tyto činnosti probíhají s elektronickým dokumentem ve formátu Adobe PDF.

Nejdříve jak ověřím podpis v dokumentu, protože s touto operací se setkáme nejčastěji. Pokud jako majitel datové schránky obdržím úřední dopis, pak tento dopis bude ve pravděpodobně ve formátu PDF a bude obsahovat digitální podpis úředníka nebo úřadu, který dokument vytvořil. Stejně jako papírový dokument obsahuje podpis úředníka a razítko úřadu. Jak tedy ověříme, zda dokument je nezměněný a podepsaný opravdu danou osobou respektive úřadem? Jednoduše, stačí dokument otevřít v aplikaci Adobe Reader. V okamžiku, kdy dokument otevřete, Adobe Reader vyhledá v dokumentu digitální podpisy, ověří, zda dokument nebyl od okamžiku podepsání změněn a provede ověření, zda je digitální podpis v pořádku. Tato činnost proběhne automaticky, a pokud je vše v pořádku, Adobe Reader zobrazí ikonu zelené fajfky. Pokud je cokoliv v nepořádku, je uživatel upozorněn žlutým vykřičníkem a může v dialogových oknech zjišťovat detaily co je v nepořádku. Toto je standardní funkčnost Adobe Readeru, stačí jen aplikaci říct, že důvěřujete digitálním podpisům, které vydává jedna ze stanovených certifikačních autorit (viz. rámeček Nastavení ověřování digitálních podpisů v Adobe Readeru a Acrobatu). Snadné, že.

Co když ale chcete dokument sami podepsat?

Pokud jste vlastníkem aplikace Adobe Acrobat, pak je to podobně jednoduché nebo možná ještě jednodušší než ověření podpisu. Dokument otevřete v Adobe Acrobatu, vyberete nástroj Podepsat a v dokumentu tažením myší určíte místo, kde chcete podpis umístit. Acrobat zobrazí dialogové okno, kde potvrdíte výběr svého digitálního certifikátu a uložíte podepsaný dokument. Hotovo. Podpis se stane součástí dokumentu a každý, kdo má nainstalovaný Adobe Reader si může ověřit, že dokument není poškozený nebo zfalšovaný, a že jste ho podepsal vy.

Kdybychom zkoumali mechanismy, jak fungují digitální podpisy detailněji, tak zjistíme, že digitálně podepsaný elektronický dokument je vlastně těžší falsifikovat než, pomocí moderních kopírek a skenerů, dokument papírový. Myslím, že čas a častější používání digitálně podepsaných dokumentů, přispěje ke ztrátě nedůvěry v elektronickou komunikaci a elektronické dokumenty a také k ušetření času i naší přírody. Za tento počin bych dal naší vládě určitě prst nahoru.


Nastavení ověřování digitálních podpisů v Adobe Readeru a Acrobatu

Ověření digitálního podpisu v dokumentu probíhá tak, že aplikace z digitálního podpisu zjistí, která certifikační autorita vydala digitální certifikát použitý v digitálním podpisu, a pak se pokusí ověřit, zda vy, jako uživatel počítače, této certifikační autoritě důvěřujete. Tuto důvěru vyjadřujete tím, že si certifikát této autority nainstalujete do počítače a nastavíte, že certifikátu věříte.

Nastavení této důvěry můžete v Adobe Readeru a Acrobatu provést dvěma způsoby:

  1. certifikát certifikační autority máte nainstalovaný v úložišti operačního systému Windows.

    V tomto případě stačí v předvolbách Readeru nebo Acrobatu nastavit, aby se aplikace při ověřování podpisu koukala do tohoto systémového úložiště. Zvolte příkaz Úpravy > Předvolby (obrázek č. 1), v levé části v dialogovém okně Předvolby vyberte kategorii Zabezpečení a vpravo klepněte na tlačítko Další předvolby. Zobrazí se vám okno Další předvolby digitálních podpisů, kde na záložce Integrace s Windows (obrázek č. 2) zaškrtněte příslušné volby.


  2. certifikát certifikační autority můžete přidat a jeho důvěryhodnost a nastavit v Readeru nebo Acrobatu.

    Zvolte příkaz (v Readeru) Dokument > Správa důvěryhodných identit, nebo (v Acrobatu) Další volby > Správa důvěryhodných identit. V zobrazeném dialogovém okně Správa důvěryhodných identit vyberte z nabídky Zobrazit položku Certifikáty (obrázek č. 3).
    V dialogu Zvolte kontakty, které chcete importovat klepněte na Procházet a vyberte soubor certifikátu certifikační autority. Po naimportování certifikát vyberte v poli Kontakty (obrázek č. 4) v horní polovině dialogu. V dolní polovině se zobrazí certifikát. Vyberte ho a klepněte na tlačítko Důvěryhodnost. V dialogu „Importovat nastavení kontaktu“ nastavte volby dle vlastního uvážení. Typicky (obrázek č 5).
    Klepněte na OK a pak klepněte na Importovat. Certifikát se zobrazí v okně Správa důvěryhodných identit a bude se používat pro ověřování podpisů vydaných příslušnou certifikační autoritou.


Podrobnější popis hledejte na http://www.amsoft.cz/pdf_a_ds nebo v dokumentaci k Adobe Readeru nebo Acrobatu.

Radek Zajíček
datoveschranky@amsoft.cz
Adobe Solutions Consultant
Adobe Certified Instructor

© 2009 Amos Software | Ochrana soukromí |  Všechna práva vyhrazena. Patočkova 61, 169 00 Praha 6, tel: +420 284 011 211, fax: +420 284 011 212
Stáhněte si Adobe Acrobat Reader zdarma ! Stáhněte si Adobe Flash Player zdarma !