Wacom Tablet Properties

Wacom Tablet Properties

Okno Wacom Tablet Properties slouží k nastavení grafického tabletu a nástrojů. Jakmile otevřete Tablet Properties, v nabídce Tool se zobrazí všechny připojené tablety a všechny nástroje, které jste na tabletu použili, stejně tak se u všech tabletů s podporou ovládání dotykem zobrazí ikona Touch. Všechna nastavení se aplikují u vybraného tabletu nebo pen displeje.

Úpravu nastavení proveďte změnami u položek dostupných v záložkách pro ExpressKeys, Display Toggle, Touch Ring, a další funkce. Změny budou mít okamžitou platnost. V případě, že se budete chtít vrátit k výchozímu nastavení, klikněte na Default. Pro pohyb v Tablet Properties použijte tabulátor nebo směrové šipky z vaší klávesnice.

V Tablet Properties jsou k dispozici tipy pro většinu položek. Posuňte kurzor nad položku a chvíli jej tam nechte. Během chvíle se zobrazí se příslušný tip.

Funkce Tablet Properties:

Poznámky: