Nastavení ovládacích prvků na obrazovce

Nastavení ovládacích prvků na obrazovce

Úprava panelu Screen Key:

 1. Zvolte název panelu v seznamu Panels.
 2. Vyberte funkci pro každou z kláves, využijte k tomu rozbalovací menu Key Assignments. Každá klávesa zobrazí funkci, kterou k ní přiřadíte.
 3. Pokud jako přiřazenou funkci zvolíte klávesovou zkratku Keystroke, otevře se dialogové okno Keystroke, do kterého zadáte klávesovou zkratku.
  Poznámka: Můžete přiřadit funkce ke všem z osmi kláves anebo jen k některým. Nicméně alespoň jedna z kláves v každém panelu Screen Key musí být nastavena na nějakou funkci. Nemůžete vypnout všech osm kláves. Panel musí mít alespoň jednu zapnutou klávesu, která se zobrazí na obrazovce.
 4. Změňte pořadí rozbalovacíh menu v seznamu Key Assignments, použitím ikony Drag vlevo od menu, kterou můžete přesunout menu na novou pozici v seznamu.
 5. Pokud chcete, aby se funkce klávesy opakovala, když ji opakovaně zmáčknete, klikněte na zaškrtávací políčko Repeat vpravo od Key Assignment.
 6. Změňte pozici panelu Screen Key podržením posuvníku v horní části panelu pomocí pera, mysši nebo prstu a přesunutím panelu na nové místo.

V dialogu New Panel:

 1. Změňte rozvržení panelu Screen Key kliknutím na požadovanou ikonu Layout (rozvržení) v dialogovém okně New Panel.
 2. Nastavte celkové rozměry panelu nastavením posuvníku Size. Velikost panelu se také změní v závislosti na počtu přiřazených kláves k panelu.
 3. Pokud chcete, aby se panel zobrazil podle pozici kurzoru na obrazovce, zaškrtněte políčko Display at cursor.


Screenshot uvedený výše má ilustrační charakter; nemusí se shodovat s tím, co vidíte na vaší obrazovce.

Přiřazení panelu Screen Key k ExpressKey nebo tlačítku:

 1. Vyberte příslušnou záložku.
 2. Z rozbalovacího menu zvolte On-Screen Controls pro ExpressKey nebo tlačítko, potom vyberte panel, který chcete přiřadit k této položce.


Screenshot uvedený výše má ilustrační charakter; nemusí se shodovat s tím, co vidíte na vaší obrazovce.

Viz. také:
Ovládací prvky na obrazovce