Přiřazení nastavení na keypad

Přiřazení nastavení na keypad

Poté, co jste vytvořili Keypad, můžete změnit nastavení přiřazená na tlačítka, tak aby keypad obsahoval nastavení, která chcete.

 1. Ve Wacom Tablet Properties v záložce On-Screen Controls, vyberte název Keypadu v seznamu Panels.
  • Obrázek Keypadu se zobrazí pod Přiřazením klávesy s výchozím nastavením, které jste k němu přiřadili.
  • Keypad in Wacom Tablet Properties

 2. Klikněte na tlačítko Keypadu, který chcete změnit.
 3. Zvolte nastavení, které chcete přiřadit, z rozbalovacího menu Assignment nad Keypadem.
  • Pokud chcete přiřadit čísla, vyberte Keyboard > Keystroke. Pokud zvolíte Keystroke, budete vyzváni vybrat klávesu nebo vytvořit kombinaci kláves.
  • Pokud chcete nastavení zopakovat, jakmile stisknete a podržíte tlačítko Keypadu, vyberte Repeat.
  • Musíte přiřadit nastavení k alespoň jednomu tlačítku. Jakékoliv tlačítko, které nechcete použít, nastavte na Disabled.

  Přiřaďte ovládací prvek na nastavitelnou část, například ExpressKey nebo tlačítko pera, abyste jej mohli otevřít kdykoliv jej budete chtít použít.