Nastavení displeje Wacom - nastavení barvy

Nastavení displeje Wacom - nastavení barvy

Dialogové okno Set Color (nastavení barvy) v nástroji Wacom Display Settings umožňuje další úpravy nastavení pen displeje. Pro otevření dialogového okna vyberte v menu Color Setting na hlavní stránce dialogového okna Display settings možnost Custom Color.

If supported by your device, you can also adjust the following color qualities:

  • Attribute: nastavuje posuvníky pro RGB nebo CMYK barvy pro následující atributy:
    • Hue: celkové podání konkrétní barvy, beze změny jasu nebo sytosti.
    • Saturation: barevná hloubka.
    • Gain: barevný rozsah.
    • Offset: jas barvy.

Dialogové okno Set Color nabízí posuvníky pro úpravu jednotlivých barev RGB a CMYK. Můžete také zadat hexadecimální hodnoty pro konkrétní barvu a potom ji upravit pomocí posuvníků.


Screenshot zobrazený výše má pouze ilustrační charakter; nemusí se shodovat s tím, co vidíte na obrazovce.