Nastavení Intuos pera

Nastavení Intuos pera

Můžete upravit nastavení citlivosti hrotu pera a přítlak, citlivost gumy, funkce bočního tlačítka a funkce specifické pro jednotlivé aplikace. Pokud chcete provést úpravy nastavení pera, vyberte pero v seznamu Tool, který je součástí ovládacího panelu Tablet Properties. Zvolte tabulku Pen a vyberte si z dostupných možností.

Poznámka: Toto dialogové okno se může lišit, v závislosti na modelu tabletu Intuos, který používáte. U některých modelů Intuos není pero vybaveno gumou.

 • Pro nastavení funkcí horního a dolního tlačítka pera vyberte požadovanou funkci z rozbalovacího menu. Zvolená funkce pro tlačítko se zobrazí, jakmile přiblížíte pero do vzdálenosti 10 mmm od povrchu tabletu, aniž byste se dotkli povrchu tabletu, a potom stisknete boční tlačítko.
 • Nastavte Tip Double Click Distance (vzdálenost dvojkliku), pomocí posuvníku tak, aby vám vyhovovala.
 • Použijte funkce Tip Feel (citlivost hrotu) a Eraser Feel (citlivost gumy) pro nastavení množství přítlaku potřebného pro klikání, kreslení, psaní, nebo gumování.
 • Umístěte obrazovkový kurzor na prázdné místo ovládacího okna, přitlačte hrot pera a na ukazateli Current Pressure (aktuální přítlak) uvidíte, jak velký tlak právě vyvíjíte na hrot pera nebo gumu pera.

Poznámky:

 • V ovládacím okně dvakrát klikněte na hrot pera, pokud chcete změnit jeho nastavení.
 • Alespoň jedno tlačítko nástroje by mělo být nastaveno na funkci Click.
 • Abyste mohli kreslit ve většině grafických aplikací, hrot pera musí být nastavený na Click.

Můžete změnit nastavení bočních tlačítek a určit co mají provádět, když provedete pravý klik nebo jinou klikací funkci. Viz. Pokročilá nastavení.

Tipy:  

 • Aby byl dvojklik jednodušší, nastavte funkci Double Click na boční tlačítko pera.
 • Použijte hodnotu soft (měkký) Tip Feel pro menší rozsah úrovně přítlaku ve většině aplikací, které rozpoznávají přítlak.
 • V některých aplikacích může vést nastavení Tip Feel na hodnotu soft k příliš citlivému peru, takže i sebemenší lehký přítlak bude znamenat například příliš silnou čáru v aplikaci na obrazovce. Pokud se to stane, použijte nastavení Tip Feel blíže k hodnotě Firm.
 • Velká vzdálenost dvojkliku může způsobovat zpoždění na začátku tahů štětcem v některých kreslících aplikacích. Toto může způsobit zpoždění také při přesouvání objektů anebo při psaní. Pokud se tak stane, zkuste nastavit vzdálenost dvojkliku (double-click distance) na hodnotu small. Můžete rovněž nastavit dvojklik na tlačítko ExpressKey na tabletu.