Obchodní známky

Obchodní známky

Copyright ©2015 Wacom Co., Ltd.

Všechna práva vyhrazena. Wacom, Intuos, Cintiq, a jejich příslušná loga, jsou obchodními známkami a/nebo registrovanými obchodními známkami společnosti Wacom Co., Ltd.

Žádná část tohoto manuálu nesmí být reprodukována s výjimkou výslovně osobního použití.

Wacom se přiměřeně snaží poskytovat aktuální a přesné informace. Nicméně Wacom si vyhrazuje právo změnit jakékoliv specifikace a konfigurace produktů dle vlastního uvážení, bez předchozího upozornění a bez povinnosti zahrnout takové změny.

Illustrator a Photoshop jsou buď registrovanými obchodními nebo obchodními známkami společnosti Adobe Systems Incorporated ve Spojených státech amerických a dalších zemích. Microsoft a Windows jsou buď registrovanými obchodními nebo obchodními známkami společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech amerických a dalších zemích. Apple, Apple logo, a Mac jsou registrovanými obchodními známkami společnosti Apple, Inc., registrovanými ve Spojených státech amerických a dalších zemích. ExpressKey je obchodní známkou společnosti Ginsan Industries, Inc., a je používán s jejich souhlasem.

Všechny další názvy společností a produktů zmíněné v tomto dokumentu mohou být obchodními a/nebo registrovanými obchodními známkami. Zmínka o produktech třetích stran slouží pouze k informačnímu účelu a nevyjadřuje ani schválení ani doporučení. Wacom nepřebírá žádnou odpovědnost ve vztahu k výkonu nebo používání těchto produktů.