Uložení a obnovení vašich nastavení

Uložení a obnovení vašich nastavení

Položka menu Backup settings umožňuje zazálohovat, obnovit a resetovat nastavení vašeho zařízení v Cloudu s využitím vašeho Wacom ID, nebo lokálně ve vašem počítači.


Snímek obrazovky výše slouží pouze k informativním účelům; nemusí se shodovat s tím, co vidíte na vaší obrazovce.

Zazálohování vašich nastavení

 1. Klikněte na Backup settings v levé části obrazovky Wacom Desktop Center.
 2. Zvolte Backup:
  • Local: vytvoří záložní soubor na disku vašeho počítače.
  • Cloud: vyžaduje přihlášení se pomocí Wacom ID.

Obnovení vašich nastavení

 1. Klikněte na Backup settings v levé části obrazovky Wacom Desktop Center.
 2. Zvolte Restore:
  • Local: načte záložní soubor z disku vašeho počítače.
  • Cloud: pro načtení záložního souboru z Cloudu vyžaduje přihlášení se pomocí Wacom ID.