Nastavení pro aplikaci

Nastavení pro aplikaci

Seznam Application umožňuje přidat jednotlivé aplikace a potom upravit nastavení nástroje pro tuto konkrétní aplikaci. Například, pokud vyberete ikonu aplikace a změníte nastavení pera, provedené změny se budou vztahovat na pero pouze během práce v této aplikaci. Nastavení pro aplikaci můžete provést u všech pen tabletů a pen displejů Wacom, a také u ovladače ExpressKey Remote.

 • Pokud přidáte nastavení pro aplikaci, ikona All se změní na All Other, a zobrazí se ikony všech nově přidaných aplikací.
 • Po přidání aplikace, se její ikona zobrazí v seznamu Application, kdykoliv je přiřazený nástroj označený v seznamu Tool.
 • Vyberte aplikaci, potom upravte nastavení vašeho nástroje a aplikace v příslušné záložce v ovládacím panelu Wacom Tablet Properties.


Screenshot výše má pouze ilustrační charakter; nemusí se shodovat s tím, co vidíte na vaší obrazovce.

Vytvoření nastavení pro aplikaci:

 1. V Tablet Properties zvolte Device (Zařízení) a Tool (Nástroj), pro které chcete nastavení pro aplikaci vytvořit.
 2. V seznamu Application klikněte na tlačítko +.
 3. V okně Currently Open Applications (Aktuálně otevřené aplikace), zvolte aplikaci, pro kterou chcete vytvořit upravená nastavení, nebo vyhledejte použitím tlačítka browse exe soubor jakékoliv aplikace nainstalované ve vašem počítači.
 4. Klikněte na OK.

Odstranění nastavení pro

 1. V seznamu Tool vyberte nástroj, u kterého chcete smazat nastavení pro aplikaci.
 2. V seznamu Application vyberte aplikaci, kterou chcete odstranit.
 3. V seznamu Application klikněte na tlačítko -. V dialogovém okně klikněte na Delete, tím potvrdíte odstranění aplikace. Vybraná aplikace bude smazána ze seznamu, včetně jakýchkoliv nastavení pro vybraný nástroj.
 4. Pokud chcete smazat u konkrétního nástroje nastavení pro všechny aplikace, odstraňte nástroj ze seznamu Tool. Potom umístěte nástroj zpět na tablet. Nástroj se opět objeví v seznamu Tool a budou použitá výchozí nastavení.
 5. Poznámka: Tato metoda nemůže být použita pro odstranění upravených nastavení Functions (Funkcí).

Pokud pracujete s běžně používanými aplikacemi jako jsou např. Photoshop nebo Illustrator, software tabletu identifikuje aplikaci a nastaví tlačítka ExpressKeys na běžně používané funkce pro tyto aplikace.

Poznámky:

 • Pokud mají dva programy stejný název exe souboru, budou sdílet stejná nastavení.
 • Pokud používáte aplikaci, pro kterou jste již nastavení tlačítek ExpressKeys upravili, tato nastavení budou mít přednost před jakýmikoliv automatickými výchozími nastaveními tlačítek ExpressKeys nabízenými touto aplikací. Výchozí nastavení se automaticky projeví pouze v případě, že jste nastavení tlačítek ExpressKeys pro tuto aplikaci ještě neupravili.