Display Toggle

Display Toggle

Funkce Display Toggleis je dostupná, pokud pracujete ve vícemonitorovém prostředí. Umožňuje vám pracovat s pen displejem na všech připojených monitorech, nebo na jednom vybraném displeji a přepínání mezi nimi.

Ve Wacom Tablet Properties, je záložka Display Toggle automaticky dostupná, pokud je tablet nainstalován na počítači, kte kterému je připojeno více monitorů. Tato záložka vám umožní vybrat monitor(y), které budou přidány do přepínací sekvence.

Po nastavení tlačítka ExpressKey nebo bočního tlačítka pera na funkci Display Toggle, můžete tlačítko použít na přepínání aktuálního mapování tabletu mezi základním mapováním a mapováním na ostatní monitory. Možnosti nastavení jsou:

 • Pen displej na desktop přepíná kurzor z vašeho pen displeje na celý desktopový systém. Stiskněte tlačítko znovu, kurzor se vrátí na váš pen displej.
 • Pen displej na ostatní monitory přepíná kurzor z vašeho pen displeje na další aktivní pen displej nebo monitor. Kurzor se přepíná na každý připojený monitor postupně, potom se vrátí zpět na zařízení, kde přepínací sekvence začala.


Screenshot uvedený výše má pouze ilustrační charakter; nemusí shodovat s tím, co vidíte na obrazovce.

 • Volby Aktivní plochy určují rozměr oblasti na pen displeji, na které bude pero fungovat.
 • Force Proportions upravuje rozměr aktivní plochy a zachová správné vertikální a horizontální proporce mezi pen displejem a celým desktopovým systémem nebo displejem. V závislosti na vašem nastavení mohou být některé části aktivní plochy oříznuty a nebude možné na nich používat pero. Pokud je tato možnost neaktivní, správné měřítko a proporce nebudou zachované.
 • Funkce Use Inset Area omezuje aktivní plochu na rozměr 6 x 8 palců. Pokud je také zvolena funkce Force Proportions, tento rozměr může být menší. Pokud není zvolená, bude pro mapování tablet-na-displej použitá největší možná aktivní plocha.

Důležité: Pokud pro funkci Display Toggle používáte nastavení pro každou aplikaci zvlášť, ujistěte se, že každá nastavená aplikace ze seznamuApplication (včetně All Other) má tlačítko nástroje nebo tlačítko ExpressKey přiřazené na funkci Display Toggle.

Jakákoliv z následujících akcí vrátí přepínací sekvenci zpět na základní mapování:

 • Spuštění grafické aplikace, která podporuje rozpoznání přítlaku pera.
 • Odhlášení nebo restartování systému.
 • Přepnutí uživatele.
 • Přechod systému do režimu spánku.
 • Změna nastavení Display Toggle.
 • Změna rozlišení nebo počtu monitorů připojených k vašemu systému.
 • Používání funkce Mode Toggle...
 • Volba Režimu pera nebo režimu myši z Ovládacích prvků na obrazovce (On-Screen Controls).

Poznámka: Funkce Display Toggle není dostupná na zařízeních v mobilním režimu.