Expertní nastavení

Expertní nastavení

Funkce Expertní nastavení umožňuje importovat uživatelská nastavení ovládacího okna Wacom Tablet Properties která byla specifikovaná v XML (Extensible Markup Language) souboru. Někteří vývojáři softwaru vytvářejí soubory s upraveným nastavením, aby poskytli optimální výkon při používání Wacom pen tabletu nebo pen displeje ve svých aplikacích./p>

Každý XML soubor může obsahovat upravená nastavení pro jednu nebo více aplikací. Tato nastavení se mohou vztahovat na ExpressKeys, On-Screen Controls, tlačítka pera nebo gumu a další funkce.

Pro import expertních nastavení:

  1. Proveďte zálohu existujících nastavení Tablet Properties před importem expertních nastavení prostřednictvím Wacom Desktop Center.
  2. Vyberte XML soubor s nastavením pro použití v konkrétní aplikaci. Dvakrát klikněte na soubor, který jste vybrali.
  3. Postupujte podle instrukcí v potvrzovacím okně, které se objeví. Utilita naimportuje nastavení pro jednu nebo více aplikací. Jakákoliv předchozí nastavení pro tyto aplikace budou přepsaná.
  4. Vyberte Continue čímž provedete import nastavení, nebo Cancel, čímž import zrušíte.

Pokud potvrdíte import nastavení, budou naimportovaná pouze nastavení uvedená v souboru XML, který importujete. Jakákoliv odpovídající nastavení budou přepsaná novými hodnotami. Všechna další nastavení zůstanou beze změny.

o dokončení importu máte možnost prohlédnout si nová nastavení v ovládacím okně Wacom Tablet Properties.