Integrované aplikace

Integrované aplikace

Některé aplikace mohou přímo ovládat nastavení ExpressKey, Touch Ring nebo Rocker Ring, což může způsobit, že se budou chovat jinak, než jak jste je nastavili v ovládacím panelu Wacom Tablet Properties. Poznámka: ne všechny pen displeje mají Touch Ring nebo Rocker Ring.

  • Pokud je nastavení tlačítka ExpressKey přepsáno aplikací, ExpressKey se automaticky updatuje s využitím funkce Application Defined nebo s novým názvem funkce. Některá, nebo všechna tlačítka ExpressKeys mohou být přepsána, v závislosti na aplikaci.
  • Pokud aplikace přepíše nastavení Touch Ringu nebo Touch Stripu, budou ovlivněny všechny režimy Touch Ringu. Pokud aplikace přepíše pouze některé z dostupných funkcí Touch Ringu, zbývající režim(y) budou nastaveny na funkci Přeskočit (Skip) a budou při přepínání režimů vynechané.
  • Integrovaná aplikace bude ovládat ExpressKeys, Touch Ring nebo Touch Strip pouze pokud je tato aplikace aktivní a je v popředí. Jakmile tuto aplikaci zavřete nebo bude jiná aplikace v popředí, ve které budete pracovat, vaše nastavení Wacom Tablet Properties se vrátí do předchozího stavu
  • Abyste měli neustálý přehled o aktuálním nastavení ExpressKey, Touch Stripu, Touch Ringu nebo pera pro aplikaci spuštěnou v popředí, nastavte tlačítko ExpressKey na funkci "Nastavení" (Settings) a stiskněte jej kdykoliv. Získáte tak aktuální přehled nastavení všech funkcí pro právě otevřenou aplikaci v popředí.

Aplikace, které byly integrované, vám dají možnost vypnout jejich funkci během prvního používání vašeho tabletu Wacom s touto aplikací. Bližší informace najdete v příručce, kterou jste obdrželi s vaší aplikací. Pokud není tato informace dostupná, můžete použít Wacom Tablet Properties pro vytvoření nastavení pro konkrétní aplikaci, které přepíše chování integrované aplikace.