Testování pera

Testování pera

Pokud pero nefunguje podle vašich představ, zkontrolujte přiřazené funkce anebo nastavení resetujte na výchozí hodnoty.

Vrátit nastavení nástroje na výchozí hodnoty můžete jeho odebráním ze seznamu Tool ve Wacom Tablet Properties. Vyberte nástroj a klikněte na tlačítko pro odebrání nástroje (znak minus) na pravé straně seznamu Tool. Po odebrání nástroje jej opět umístěte na povrch tabletu. Nástroj se znovu objeví v seznamu Tool a bude mít výchozí nastavení.

 1. Pokud se nespustil ovládací software, pero nebude fungovat správně. V tomto případě můžete používat hrot pera pro ovládání pohybu kurzoru a klikání ale další funkce pera nebudou dostupné.
 2. Pohybujte perem po aktivní ploše. Kurzor na obrazovce by měl následovat pohyb hrotu pera odpovídajícím směrem.
 3. Přitlačte hrot pera na povrch tabletu. Stavová LED by měla svítit anebo se rozjasnit. Bez aplikování tlaku na hrot pera, držte pero zhruba ve vzdálenosti 10 mm od povrchu tabletu a zmáčkněte boční tlačítko. LED by se měla opět rozjasnit.
 4. Přitlačte gumu na povrch tabletu. LED by se měla rozjasnit.
 5. Otevřete Wacom Tablet Properties a klikněte na tlačítko About. V dialogovém okně, které se objeví, klikněte na Diagnose...

 6. Výše zobrazený screenshot má pouze ilustrační charakter; nemusí se shodovat s tím, co vidíte na obrazovce.

 7. Otevřete dialogové okno Diagnostics a sledujte sloupec Pointing Device Info, přibližte pero do vzdálenosti 10 mm od aktivní plochy tabletu. měly by se zobrazit hodnoty Proximity, Device Name, Device Type, a Device S/N (sériové číslo). Pokud máte k systému připojených více tabletů, ujistěte se, že jste v sloupci Tablet Info vybrali tablet, jehož nástroje se chystáte testovat.
 8. Pohybujte nástrojem po povrchu tabletu. Hodnoty X Data a Y Data by se měly měnit v závislosti na aktuální poloze nástroje.
 9. Otestujte tlačítka pera. Stavová LED by se měla rozjasnit pokaždé, když kliknete hrotem nástroje, zmáčknete boční tlačítko nebo přitlačíte gumu na povrch tabletu.
  • Klikněte na povrchu tabletu hrotem nástroje. Stav Switches a hodnota Pressure by se měly změnit z přibližně 0%, kdy nepoužíváte žádný tlak na přibližně 100%, kdy používáte maximální tlak.
  • Zmáčkněte boční tlačítko aniž byste se dotkli hrotem pera povrchu tabletu. Stav Switches by se měl změnit. Otestujte takto obě pozice bočního tlačítka.

  Pero: stav tlačítek Hrot = 1
  Boční tlačítko (spodní pozice) = 2
  Boční tlačítko (horní pozice) = 3
  Guma = 1
  Airbrush: stav tlačítek Hrot = 1
  Boční tlačítko = 2
  Guma = 1

  • Přitlačte gumu na tablet. Stav Switches a hodnota Pressure by se měly změnit. Pressure(přítlak) by se měl měnit od přibližně 0%, kdy nepoužíváte žádný tlak na hodnotu přibližně 100%, kdy používáte maximální tlak.
  • U doplňkového nástroje Airbrush, pohybujte kolečkem dopředu. Hodnota Wheel by se měla snižovat až téměř na 0, kdy je kolečko zcela vepředu. Pohybujte kolečkem dozadu. Hodnota Wheel by se měla zvyšovat až na hodnotu přibližně 1000, kdy je kolečko zcela vzadu.
 10. Otestujte náklon pro osu x nakloněním pera z vertikální polohy směrem doprava; hodnota X Tilt by se měla měnit z přibližně 0 na +60. Teď nakloňte nástroj do leva od vertikální polohy; hodnota X Tilt by se měla měnit z přibližně 0 na -60.
 11. Otestujte náklon pro osu y, nakloněnim pera z vertikální polohy směrem ke spodní části tabletu; hodnota Y Tilt by se měla měnit z přibližně 0 na +60. Nakloňte nástroj směrem k horní části tabletu; hodnota Y Tilt by se měla měnit z přibližně 0 na -60.
 12. U doplňkového nástroje Art Pen otestujte funkci rotace umístěním hrotu pera na povrch tabletu a pomalým otáčením kolem vlastní osy. Hodnota Rotation by se měla během rotace pera měnit.
 13. Jakmile testování dokončíte, klikněte na Close.
 14. Podívejte se, zda máte nainstalovány nejnovější ovladače pro váš tablet: Customer Support.