65bit Software.

Výrobce EasyCatalogu pro InDesign.
Dramaticky zvyšuje rychost produkce katalogů, ceníků, letáků a různých seznamů.