Enfocus je přední softwarová společnost, která se specializuje na vývoj nástrojů kontroly kvality souborů PDF určených pro tisk a nástrojů pro automatizaci pracovních postupů (workflow) v polygrafickém průmyslu. Inovativní řešení společnosti Enfocus zefektivňuje a urychluje pracovní postupy od návrhu po finální tisk. Enfocus propojuje tiskárny, vydavatele i grafiky.

Nástroje Enfocus kromě kontroly souborů poskytují možnosti automatických oprav souborů PDF, rozsáhlé možnosti editace PDF souborů a automatizaci činností, které zajišťují přesné a efektivní výměny tiskových a jiných dat.

Mezi nejznámější produkty patří: Enfocus PitStop Pro, Encofus Switch a Enfocus Connect.

Produkty Enfocus.

Standard pro profesionální grafiky a vydavatele v oblasti kontroly kvality dat v PDF.

Nová verze 2023 právě v prodeji.

Ideální propojení mezi tvůrci, tiskárnami, vydavatelstvími, které zajistí automatickou kontrolu souborů a předání k produkci.

Serverové řešení pro kontrolu kvality velkého počtu PDF souborů s možností automatických oprav a rozšířených nástrojů kontroly a editace.

Nová verze PitStop Server 2023 v prodeji!

Usnadňuje vytváření PDF souborů připravovaných do tisku.
S využitím technologie Enfocus Certified PDF je způsob přípravy jednoduchý a spolehlivý.

Switch je modulární softwarové řešení, které je možné dále integrovat se stávajícími informačními systémy. Urychluje zpracování úloh, minimalizuje chyby, automatizuje opakované úkony.

Jedinečné řešení pro komplexní správu kvality PDF souborů v rámci organizace. Zvýhodněná sada produktů Enfocus Connect YOU, licence Enfocus CertifiedPDF.net, Enfocus PitStop Server a Enfocus PitStop Pro.

Minulost protkaná úspěchy!

  • Více než 130 000 spokojených zákazníků

  • Od roku 1997 je v oblasti kontroly kvality PDF souborů běžným standartem

  • Uživatelé hodnotí program PitStop Pro 9 body z 10

Řešení pro grafiky.

Enfocus vám zjednoduší život.

Práce grafika je řehole. Návrhy musí být kreativní, tvorba přesná a bezchybně připravená pro produkci.

Odpovídat za kvalitu podkladů ubírá energii a čas od tvůrčí práce.

Může to být i jinak.

Konec technické spletitosti při tvorbě souborů PDF.

Enfocus Connect YOU je dostupné a snadno použitelné řešení, které umožňuje vytvářet technicky dokonalé soubory PDF z jakékoli aplikace a automaticky je doručit spolu s instrukcemi k produkci.
Soubory PDF jsou vytvořeny podle standardů tiskárny, znovu zkontrolovány a případně opraveny a automaticky uploadovány – vše na jedno kliknutí.

Pracujte klidně.

Soustřeďte se na to, co vás baví – na tvůrčí práci a neztrácejte čas zkoumáním přípravy souborů nebo vytvářením různých verzí PDF souborů…
Enfocus Switch vám pomůže zautomatizovat jednotvárné činnosti jako je vytváření tiskových a náhledových PDF souborů, dokonce zautomatizuje i export z Adobe InDesignu do formátu PDF nebo ePub.

Řešení pro tiskárny.

Hledáte-li způsob, jak zjednodušit produkční proces, zajistit více zakázek za méně času s menším počtem chyb, zastavte se u řešení, které nabízí Enfocus.

Inteligentní automatizace.

Rychle se měnící trh a chování společnosti mění způsoby, jakými přijímáme informace. Všichni hledají, jak co nejvíce zefektivnit provoz, získat nové zdroje příjmů a snaží se odlišit od konkurence.
Enfocus Switch je modulární řešení pro automatizaci dílčích činností.
Investovali jste do špičkového vybavení?
Switch pomůže snížit náklady na provoz. Inteligentně propojují soubory pro konvenční tisk i nová média a systémy, a nabídne dosažení optimalizace.
Chraňte investice do vybavení, školení a do zaměstnanců. Využívejte vlastních zdrojů s možnostmi řešení Enfocus Switch.

Ocenění nástrojů kontroly a editace PDF souborů.

PitStop Pro je nástroj nezbytný pro běžný tiskový provoz.
Vyvinut na široce oceňované technologii pro preflight a editaci PDF společnosti Enfocus.

PitStop Pro nabízí všechny nezbytné nástroje pro kontrolu chyb v PDF souborech a jejich opravu.

Pokud dostáváte více PDF souborů, než je efektivní zpracovávat ručně, Enfocus nabízí první úroveň automatizace – PitStop Server.

PitStop Server je aplikace založená na sledovaných složkách, která umožňuje hromadný preflight velkého objemu přicházejících PDF souborů.

Řešení pro vydavatele.

Enfocus vyvinul řešení nezbytné pro dosažení spolehlivé a plně automatizované tvorby souborů.  

Od příjmu zakázky ke správnému nasměrování do produkčního procesu.

Vydavatelé se s řešením od společnosti Enfocus, mohou plně soustředit na kvalitní obsah a prodej titulů.

Kontrola a opravy na poslední chvíli.

PitStop Pro nabízí interaktivní kontrolu a opravu chyb i když si jich všimnete na poslední chvíli.
PitStop Pro je nástroj nezbytný pro běžný tiskový provoz.

Bezchybné inzeráty.

Pokud chcete ulehčit práci sobě i inzerentům, rychle a správně se domluvit na obsahu inzerce, zvolte řešení Enfocus Connect ALL.

Enfocus Connect ALL zjednodušuje dodávání inzerce od klientů a zaručuje, že všechny soubory, které dostanete, odpovídají vámi zadaným specifikacím a mohou být ihned předány do produkčního procesu.

Doplňková kontrola příchozích souborů a zakázek zajišťuje zjednodušení pracovních postupů a šetří čas i vkládanou energii.

Automatické zpracování souborů.

Manuální kontrola všech příchozích souborů vyžaduje množství času a práce.
S produktem PitStop Server můžete kontrolovat a opravovat jakýkoliv počet souborů PDF automaticky, prostým přetažením do sledované složky.