Platforma Claris FileMaker

Platforma Claris FileMaker 2023 vám umožňuje vytvářet, nasadit a spravovat aplikace toho nejvyššího výkonu a spolehlivosti, které porostou s vaším businessem. Našlápněte výkon svých vlastních aplikací, zvyšte jejich škálovatelnost díky vyšší kapacitě uživatelů i souborů, a chraňte svá data nejnovějšími bezpečnostními protokoly.

Claris FileMaker Pro

FileMaker Pro Advanced je výkonný a snadno použitelný software pro tvorbu databázových řešení na počítačích MacOS a Windows.

Claris FileMaker Pro 2023 vám umožní postavit ty nejvýkonější a nejspolehlivější aplikace, které porostou s vaším businessem. Přináší vám neuvěřitelné zlepšení v oblasti bezpečnosti, výkonu a dostupnosti. FileMaker Pro navíc nabízí sadu pokročilých vývojářských a diagnostických nástrojů pro snadné navržení a údržbu vašich aplikací.

Licencování.

FileMaker Licensing for Teams – předplatné (Annual FLT)

Nejmodernější a nejvýhodnější forma licencování prostřednictvím objednávky roční licence Serveru a počtu „připojení“ (Connections). Pro Připojení slouží aplikace FileMaker Pro, mobilní aplikace FM Go (pro iPad a iPhone), nebo webové připojení (WebDirect) – v libovolném kombinaci, ale v rámci objednaných počtů uživatelů.

Příklad:
FileMaker Pro Advanced – roční licence pro 10 uživatelů
Obsahuje roční licenci na Server a připojení 10 uživatelů z různých platforem – z desktopové aplikace FM Pro, z webu nebo z mobilní aplikace FM Go.

FileMaker Licensing for Teams – trvalé licence (FLT Perpetual)

Výhodná forma licencování pro pracovní týmy.
Objednává se trvalá licence Serveru a požadovaný počet „připojení“ (Connections). Pro Připojení slouží aplikace FileMaker Pro, mobilní aplikace FM Go (pro iPad a iPhone), nebo webové připojení (WebDirect) – v libovolné kombinaci. Součástí dodávky je roční maintenance (nárok na podporu a nové verze v rámci jednoho roku od nákupu). Po uplynutí maintenance se doporučuje obnovit ji na další rok.

Celkový počet připojení nemůže překročit objednaný počet uživatelů.

Příklad:
FileMaker Pro Advanced – trvalá licence pro 10 uživatelů
Obsahuje licenci na Server a připojení 10 uživatelů z různých platforem – z desktopové aplikace FM Pro, z webu nebo z mobilní aplikace FM Go.

Jednouživatelské licence FileMaker Pro Advanced

Tzv. Retail ESD licence na produkt FileMaker Pro Advanced jsou trvalé licence pro jednoho uživatele bez serveru. Licence je dodána elektronicky (sériové číslo + download instalace).

FileMaker Site Licence (SL)

Site License poskytuje přístup k nástrojům FileMaker úplně všem lidem ve vaší organizaci.

Není nutné sledovat distribuci licencí uvnitř organizace. Pokud vaše organizace nenaroste o více než 10 %, stačí nahlásit počet licencí jednou ročně.

Když se produkty FileMaker používají v celé vaší organizaci, je to cenově výhodnější než multilicenční program.

Potřebujete poradit s licencováním FileMakeru, nebo chcete nabídku?
Kontaktujte nás!