Postup pro řešení problémů s nasazením DEVICE licencí.

1. Instalace balíčku se nezdařila

Popis problému: Instalace vytvořeného balíčku software Adobe neproběhla v pořádku a skončila chybou.

Řešení: instalační balíček informuje po ukončení instalace uživatele o stavu instalace. Je k dispozici i log instalace, ve kterém je zobrazena informace, proč došlo k přerušení instalace. K dalšímu řešení problémů s podporou je nutné tento soubor získat.

Důvodem, proč neproběhne instalace software v pořádku, může být nepodporovaná verze operačního systému pro zvolenou verzi Adobe programu. Typickým příkladem jsou aplikace Adobe Dimension CC a Adobe XD CC, které jsou podporovány pouze v nejnovějších verzích operačních systému Microsoft Windows 10 nebo Apple MacOS.

Níže jsou odkazy na nejčastější programy Adobe a jejich minimální požadavky:

    Další variantou, proč se nedaří instalace, je umístění instalačního balíčku jinde než na Ploše či Stažených souborech uživatele, který instalujte balíček. Neumisťujte balíček jinam než na Plochu či do Stažených souborů přihlášeného uživatele, nespouštějte instalaci z externích disků, ze síťových disků atp.