Redakční systém EPL.

Vlastnosti aplikace EPL

Klíčovou vlastností EPL redakčního systému je možnost vytvoření reklamního letáku.  Na základě atributů uložených v Media Asset Databázi, která je součástí celého komplexního řešení aplikace EPL, lze jednoduše vytvořit obsah.

Uživatel pracuje v prostředí, které mu umožňuje pracovat přímo s layoutem reklamního letáku.  Do layoutu vkládá objekty (obrázky, texty, ceny, PDF dokumenty a další objekty). Sami uživatelé provádějí korektury zadaného obsahu až po finální fázi, kdy je reklamní leták hotový a připravený do tisku.

Po dokončení zadání obsahu reklamního letáku následuje fáze výroby pomocí DTP automatizovaných DTP nástrojů a systémů. Během výroby EPL automaticky generuje náhledová PDF pro následnou kontrolu a korektury.

Pokud je aplikace EPL napojena na další systémy, např. prodejní systém, je možné synchronizovat obsah reklamního letáku a automaticky vkládat ceny, obrázky a další prvky, které jsou určeny k synchronizaci.

Finálním výstupem jsou pak tisková PDF určená k předání tiskárně.

Pro koho je aplikace EPL určena

EPL je určeno především pro firmy zabývající se vydáváním reklamních letáků a katalogů. Aplikace je primárně určena pro DTP studia, reklamní agentury a retailové a velkoobchodní prodejní řetězce.

Variabilní zákaznická řešení

Otevřenost a škálovatelnost EPL umožňuje přizpůsobit řešení specifickým požadavkům každé společnosti nebo napojení na jiné informační systémy. Aplikace EPL podporuje elektronickou výměnu dat s dalšími systémy prostřednictvím služeb XML nebo Json.

Výhodou použití EPL je jednoduché a intuitivní ovládání a rychlost zpracování.

Uživatelské rozhraní aplikace EPL lze dále přizpůsobovat podle požadavků a přání společnosti.

Technická podpora

Součástí instalace a zprovoznění EPL je posouzení a doporučení úprav aplikace systému podle přání zákazníka. Zajišťujeme integraci a synchronizaci s dalšími informačními systémy zákazníka. Zajišťujeme administrátorská a uživatelská školení. Zajišťujeme dlouhodobou podporu systému a vyvíjíme aktualizace nových verzí.