CO ZNAMENÁ LED NA WACOM INTUOSU (CTL-4100X, CTL-6100X, CTL-4100WLX, CTL-6100WLX).

Ze stavu a barvy LED na tabletu můžete získat celou řadu důležitých informací:
CTL-4100x a CTL-6100x

  • Nesvítí: Tablet není připojený k počítači.
  • Svítí bíle: Tablet je připojený k počítači pomocí USB kabelu.

CTL-4100WLx a CTL-6100WLx

  • Nesvítí: Pokud je připojený k zásuvce napájení pomocí USb kabelu, indikuje, že je baterie plně nabitá. V jiných případech, že je tablet vypnutý.
  • Svítí bíle: Tablet je připojený k počítači pomocí USB kabelu, baterie je plně nabitá.
  • Svítí modře (nebliká): Připojený k počítači pomocí Bluetooth
  • Modrá (pomalu bliká): V režimu párování, pokouší se připojit k počítači.
  • Modrá (rychle bliká): Pokouší se znovu připojit k naposledy spárovanému počítači.
  • Oranžová (nebliká): Připojený k počítači nebo k napájení pomocí USB kabelu, baterie se nabíjí (> 10%)
  • Oranžová (bliká): Baterie je téměř vybitá (<= 10%) a je připojený pomocí Bluetooth, připojte jej k počítači nebo k napájení pomocí USB kabelu.