Začínáme se skicováním na Intuos Pro Paper.

Pro správné nastavení Intuos Pro Paper na skicování proveďte následující kroky.