Zásady ochrany osobních údajů

Webové stránky, na kterých se právě nacházíte, jsou spravovány společností Amos Software spol. s r. o. (se sídlem Budějovická 61, 140 00 Praha 4, IČO 47548321). V AMOS Software v roli „správce“ údajů dbáme na ochranu osobních údajů v souladu s platnou a účinnou legislativou, kterou od 25. 5. 2018 představuje zejména nařízení EU 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, zkráceně „GDPR“), které je v České republice doplněno doprovodným zákonem o zpracování osobních údajů.

Na této stránce stránek najdete zejména informace o tom, jak zpracováváme Vaše osobní údaje. To se může lišit v závislosti na Vašem vztahu s námi (např. jste-li zákazník, dodavatel, uchazeč o práci, apod.), případně druhem obchodního vztahu.

Jaké osobní údaje spravujeme?

V našich interních systémech zpracováváme údaje: jména, adresy, telefonní čísla, e-mailové adresy, DIČ (to může u fyzické osoby uvádět datum narození).

Máte právo kdykoli dotazem zjistit, jaká data o vás uchováváme a jak s nimi nakládáme. Rovněž máte právo kdykoli požádat o bezodkladné vymazání vašich dat z našich systémů.

Za jakým účelem údaje spravujeme?

Vaše údaje shromažďujeme a zpracováváme pro účely splnění zákonných povinností, plnění smluv a objednávek na zboží či služby, které si u nás objednáváte.

U některého zboží či služeb jsou údaje vyžadovány pro jmenovité vystavení zejména softwarových produktů a služeb, které si naším prostřednictvím objednáváte. Pro vystavení a užívání licencí některých softwarových výrobců je nutné uvádět některé údaje, typicky jméno/příjmení, adresu a e-mail.

Další důvod, proč uchováváme vaše údaje, je ten, abychom vás mohli příležitostně informovat o důležitých změnách v produktech, které používáte (např. o řešení technických problémů), o novinkách, zvýhodněných nabídkách, promo akcích a jiných výhodách, ze kterých můžete mít užitek.

Poskytnutí osobních údajů je stejně jako uzavření smlouvy s naší společností dobrovolné. Některé údaje jsou však nezbytné pro splnění zákonných povinností nebo pro dodávku zboží nebo poskytnutí služby a bez některých údajů naše společnosti nedokáže požadovanou dodávku zboží nebo poskytnutí služby poskytnout.

Jak data zabezpečujeme?

Osobní údaje jsou pod stálou fyzickou, elektronickou i procedurální kontrolou a naše společnost disponuje kontrolními, technickými a bezpečnostními mechanismy zajišťující maximální ochranu zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím.

Veškeré osoby, které s osobními údaji klientů přichází do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinnosti, jsou školeny a vázány smluvní povinností mlčenlivosti.

Předáváme vaše údaje jiným subjektům?

Ano, jak bylo uvedeno výše, pro poskytnutí některého zboží nebo služeb, které si od nás objednáváte, je potřeba předat vaše údaje dalším subjektům, typicky výrobcům software, kteří licence vystaví jmenovitě na vaše jméno/firmu.

Mezi tyto naše pravidelné dodavatele patří:

 • ACD Systems International Inc., USA
 • Adobe Systems Software Ireland Ltd., IE6364992H, Irsko
 • Axaio software gmbh, DE247750994, Německo
 • Celartem Inc., USA
 • Corel GmbH, DE129416261, Německo
 • Digital Media s.r.o., CZ25835513, ČR
 • Enfocus BVBA, DIČ BE0448108029, Belgie
 • Hot Door, Inc., USA
 • Quite Software Limited, GB653550342, Spojené království
 • SOFTPRO GmbH, DE145170670, Německo
 • tetra4D, USA
 • WINSOFT International, FR40334148293, Francie
 • WoodWing Europe BV, NL814949630B01, Nizozemí

Kromě toho naše společnost může pověřit zpracováním údajů třetí osobu, tzv. zpracovatele. Zpracování je možné pouze na základě uzavřené smlouvy, která zavazuje zpracovatele ke stejné míře ochrany údajů, jakou poskytuje sama naše společnost. Údaje tak mohou být předány dodavatelům zajišťujícím pro naši společnost služby spočívající například v rozesílání pošty, elektronické pošty a doručování zboží.

Cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Google analytics

Tato stránka používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. Detailní informace o službě Google Analytics.

Co mám dělat, když chci, abyste vymazali mé údaje?

Je to jednoduché. Pokud si nadále nepřejete, abychom spravovali vaše údaje, klikněte níže a my vaše údaje vymažeme. Vezměte ale prosím na vědomí, že v takovém případě nebudeme schopni poskytovat vám některé zboží či služby a příležitostně vás informovat o různých výhodách.

Přeji si, abyste vymazali mé údaje

Máte-li jakékoli další dotazy k problematice ochrany osobních údaje, neváhejte nás kontaktovat.