JE K DISPOZICI KOMPATIBILNÍ OVLADAČ PRO MAC OS 10.14 MOJAVE?

Ano, aktuální ovladač je kompatibilní s Mac OS 10.14 Mojave.

 • pokud hledáte ovladač pro Mac OS 10.15 podívejte se prosím sem
 • pokud hledáte ovladač pro Mac OS 10.13 nebo 10.12 podívejte se prosím sem.

Mac OS 10.14.x přidává mnoho funkcí zabezpečení, aby ochránil počítač před aplikacemi, které nebyly staženy přímo z App store. Pokud byla aplikace stažena z internetu nebo přímo od výrobce, např. Wacom ovladač, OS bude chránit Mac. Tato ochrana vyžaduje doplňkovou úpravu nastavení zabezpečení. Nastavení bude nutné upravit, aby aplikace získala přístup k určitým částem operačního systému. Dokud nebudou tato nastavení přijata, nemusí funkce tabletu, jako je pero a ovládání dotykem, fungovat správně.
Níže jsou uvedeny kroky k instalaci ovladače pro tablet v systému Mac OS 10.14 a jak upravit potřebná nastavení zabezpečení.

KROK 1: KOMPATIBILITA.

Aby bylo zařízení kompatibilní s MacOS 10.14 Mojave, musí být podporováno ovladačem 6.3.31-4 nebo novějším. Chcete-li zkontrolovat, která zařízení jsou kompatibilní, navštivte stránku s ovladači Wacom a klikněte na odkaz “compatible products”.
Během instalace ovladače se zobrazí zpráva “The Wacom Tablet Driver can’t be opened because it is from an unidentified developer.” To znamená, že nastavení zabezpečení počítače povolují pouze stahování z Apple app store. Chcete-li nainstalovat ovladač Wacom, bude nutné upravit také nastavení zabezpečení instalace v počítači. Další informace o zabezpečení a postupech umožňujících neidentifikované instalace od jiných výrobců naleznete na stránce podpory společnosti Apple zde.

KROK 2: INSTALACE.

Stáhněte si aktuální ovladač. Po instalaci ovladače připojte tablet k počítači.
Poznámka: Pokud budete vyzváni k udělení povolení během procesu instalace, zvolte Povolit.
Povolení „Zabezpečení a soukromí“
Pokud jste nebyli vyzváni k udělení povolení, anebo vaše pero a ovládání dotykem nefungují správně, postupujte následovně.
Poznámka: pokud po instalaci nefungují pero a ovládání dotykem, zkontrolujte tato nastavení i přesto, že jste byli vyzváni k udělení povolení.

 • Jděte do Apple menu, otevřete Systémové předvolby a zvolte Zabezpečení a soukromí.
 • Jděte do záložky Obecné, klikněte na tlačítko Povolit umístěné dole pro Wacom Technology Corp.
 • Jděte do záložky Soukromí a vyberte Zpřístupnění. Potom klikněte na ikonu zámku v dolní části, aby bylo možné provést změnu nastavení. Bude nutné zadat heslo.
 • V seznamu „Níže uvedeným aplikacím bude povoleno ovládání vašeho počítače” se ujistěte, že všechny Wacom komponenty jsou zaškrtnuté.  Ujistěte se, že jsou zakšrtnuté taky všechny ostatní známé aplikace. (Například Photoshop musí být také zaškrtnutý, aby fungoval správně s tabletem, navštivte stránky Adobe podpory kde najdete více informací, jak přidat tento program, pokud v tomto seznamu chybí.

 • Pokud nejsou v seznamu uvedené žádné Wacom komponenty, posuňte okno Zabezpečení a soukromí na stranu, po několika krocích se sem vrátíme.
  • Klikněte na plochu a stiskněte Command+Shift+G, otevřete Finder, nebo z horního menu vyberte položku ‘Otevřít’ a potom ‘Otevřít složku ‘
  • Napište: /Library/Application Support/Tablet/ stiskněte GO.
  • Vyhledejte soubor com.wacom.IOManger.app
  • Ujistěte se, že stále můžete provést změny (zámek je odemčený), chyťte a přetáhněte položku do seznamu v okně Zabezpečení a soukromí. Ujistěte se, že je nová položka zaškrtnutá.
  • Zavřete předvolby a restartujte počítač.
 • Dále zkontrolujte v okně Automatizace, také v záložce soukromí převoldby Zabezpečení a soukromí. Jakékoliv komponenty Wacom musí být i zde zaškrtnuté, například Wacom Desktop Center nebo WacomTabletDriver. Pokud nejsou komponenty uvedené v tomto seznamu, znamená to, že ještě nevyžadovaly prověření. Pro přidání Wacom Desktop Center do Automatizace, postupujte podle následujících kroků.
  • Otevřete Wacom Desktop Center
  • Vyberte vaše zařízení a jděte do jakéhokoliv z nastavení (například nastavení pera)
  • Otevře se dialogové okno, ujistěte se, že jste povolili tuto aplikaci.
  • Zavřete předvolby a restartujte počítač.

Poznámka při upgradu OS: pokud upgradujete 10.14 na nové service pack, např. z 10.14.3 na  10.14.4 je možné, že bude nutné tato nastavení provést znovu.

 • Jděte opět do záložky Soukromí, zvolte Zpřístupnění a klikněte na zámek dole, aby bylo možné provést změny.
 • Odškrtněte Wacom Touch Driver, a odhlaste uživatele.
 • Opět přihlaste uživatele, otevřete Zpřístupnění a opět zaškrtněte přidaný ovladač.

Poznámka: Mac OS umožňuje změnit bezpečnostní nastavení pouze během 30 minut od instalace aplikace. Pokud problém přetrvává, přeinstalujte ovladač aktuální ovladačem (i když už jste aktuální ovladač měli nainstalovaný). Po nainstalování jděte do Apple Menu>Předvoleb systému> Zabezpečení a soukromí. V případě potřeby by se měla zobrazit výzva k povolení chybějících oprávnění. Klepnutím na ikonu zámku vlevo dole povolíte změny nastavení a poté vyberte tlačítko Povolit.